طراح ارشد بازی در استودیوی Gram Games

طراح مبارزات Social Point

طراح ارشد بازی در استودیوی Gameloft