• مدیر عامل و کارگردان در استودیوی TRU LUV

  • برنامه‌نویس ارشد در یوبی‌ُسافت Associate Lead AI Programmer: Ubisoft

  • برنامه‌نویس هوش مصنوعی در یوبی‌ُسافت

  • برنامه‌نویس هوش مصنوعی در Pandemic Studios