تخصص كاری :

آهنگ سازی

سوابق كاری :

آهنگ ساز بازی های :

 • ميرمهنا
 • گرشاسپ
 • تراتئون
 • عصر پهلوانان
 • سياره ميترا
 • تركمنچای
 • فرياد آزادی
 • شبان
 • سياوش
 • شهر بختک ها

انیمیشن :

 • قلب سیمرغ ( وحید نصیریان )
 • تمام زمستان هایی که ندیده ام ( امید خوش نظر )
 • سریال بیگی و دوستان ( حوزه هنری )
 • سریال نازبالش ( حوزه هنری )

فیلم ها:

 • مادرانه ( محمد علی سعیدی )
 • آپاندیس ( حسین نمازی )
 • انزوا ( مرتضی علی عباس میرزایی )
 • تصویرم در آینه نیست ( محمدرضا خاکی )
 • شاه کش ( وحید امیر خانی )

 

سوابق داوری :

 • داور دوره سوم جشنواره بازی های رایانه ای تهران
 • داور دوره ششم جشنواره بازی های رایانه ای تهران

 

افتخارات :

 • جايزه بهترين موسيقی بازی برای بازی عصر پهلوانان از جشنواره رسانه ديجيتال ٢٠٠٩
 • بهترين موسيقی بازی برای گرشاسپ ٢٠١١
 • بهترين موسيقی بازی برای شبان ٢٠١٢
 • جایزه بهترین موسیقی از شانزدهمین جشن خانه سینما برای انیمیشن “ تمام زمستان هایی که ندیده ام “